Om Sigr

Sigr; seier fra norrønt. Det å gå ut av en kamp eller konkurranse som den sterkeste eller beste, det å vinne

Langsiktig perspektiv for å lykkes med vekst

Sigr ble skapt som et resultat av et regionalt omstillingsprogram. Her ble det tydelig at det finnes gode regionale og nasjonale virkemidler for oppstart og lansering av bedrifter, men vi mangler en bredde i virkemiddelapparatet som bistår bedrifter som skal vokse. Sigr er med i det langsiktige perspektivet, vi skal  være med bedrifter på reisen i vekstfasen og jobbe med dem over lengre tid. Som vi sier – we're in it for the long haul.

Et aspekt av det vi gjør er å øke hastigheten, men det er en helt annen ting å øke sannsynligheten for å lykkes med veksten. Bedriftene vi jobber med gjør ikke dette alene. De gjør det sammen med folk som har gjort det før, og som kan stille med kompetansen, ferdighetene og det solide størreapparatet man trenger gjennom den 24-måneders perioden akseleratorprogrammet varer.

Sigr er like aktuelt i moderne tid som i gammel norrøn tid, det handler om å gå seirende ut av konkurransen.

Hva motiverer Sigr? 

Vi vekker sovende kjemper og pusher unge talenter. Sigr bistår etablerte bedrifter med vilje og potensial for vekst fordi vi har et  genuint ønske om å hjelpe bedrifter og selskaper å lykkes med vekst. Vi vil styrke næringslivet og bidra til økt verdiskaping, slik at det norske næringslivet kan være konkurransedyktig på en internasjonal arena.

Stig-Endre Tryggestad Elvevoll

"Vi vekker sovende kjemper og pusher unge talenter. Sigr bistår etablerte bedrifter med vilje og potensial til vekst"

Stig-Endre Tryggestad Elvevoll kommer fra konsulentselskapet Kraftcentralen og har ledet arbeidet som har ført fram til Sigr. Med bred erfaring frabedriftsutvikling og innovasjonsarbeid er han en erfaren konsulent som stødig veileder bedrifter gjennom store endringsprosesser. Med en master i økonomi og teknologi management, og spesialisering i innovasjonsledelse har Stig-Endre styr på detaljene og det visjonære.

Send Stig-Endre en e-post.